THERMOLOID : CS.5007
น้ำยาเคมีกำจัดก๊าซอ๊อกซิเจนในน้ำสำเร็จรูปสูตรพิเศษไม่เพิ่มสารละลายและไม่เป็นพิษ
THERMOLOID : CS.5008
น้ำยาเคมีกำจัดก๊าซอ๊อกซิเจนในน้ำสำเร็จรูปไม่ระเหยเป็นไอ
THERMOLOID : CS.5009
น้ำยาเคมีป้องกันการผุกร่อนและตะกรันสำเร็จรูปสูตรพิเศษสำรับ Boiler ที่ใช้น้ำบริสุทธิ์เป็น Make up
THERMOLOID : CS.6001
น้ำยาเคมีป้องกันการเกิดตะกรัน และปรับสภาพตะกรันไม่ให้แข็งตัวสำเร็จรูปสูตรพิเศษ
THERMOLOID : CS.6002
น้ำยาเคมีกำจัดก๊าซออกซิเจนในน้ำสำเร็จรูปสูตรพิเศษ ช่วยเสริมการสร้างฟิล์มบนผิวเหล็ก
THERMOLOID : CS.6003
น้ำยาเคมีป้องกันการกัดกร่อนในระบบ Condensate สำเร็จรูปสูตรพิเศษ


 

C.S. CHEMICAL SERVICE (THAILAND) CO.,LTD. ©2015
Tel.(662) 087-4993 Fax.(662) 087-4994 E-Mail: cs.chemthai@gmail.com